Didim tarih açısından önemli tatil beldemizdir.Bölgenin ilçe olması her ne kadar yakın tarihimize yani 1991’e dayansada bölge
ülkemiz açısından önemli bir değere sahiptir.

Bölge bulunduğu konumun nedeniyle oldukça önemli bir jeopolitik konuma sahiptir.Avrupalılar buradaki yaşamış uygarlıkları Yunanlılara
dayandırsada bölgedeki uygarlıklarda Anadolu etkisi bariz bir şekilde görülmektedir.

Bölgede Didim’e ait bir çok mitolojik efsaneler bulunmaktadır.Efsaneye göre Apollon Tanrısı insanlara geleceği görme kehanet
becerisi vermektedir.

Bir gün Apollon Tanrısı Didim’de bir çobana rastlar ve ona geleceği görme becerisini verir.Çoban ise oraya Apollon tapınağını
kurar ve bu çobanın soyundan gelen insanlar zaman içerisinde bu tapınağın yöneticiliği yapmıştırlar.

O zamanlar bölgede bu bilicilik herkes tarafından kullanılırdır.Zamanın Kralı tüm bilicilik becerisine sahip olan kişilere
haber yollayarak krallarının ne yapmakta olduğunu sormuştur.Bir tek doğru yanıt Apollon’dan gelmiştir.Daha sonra savaş öncesi
bir rahibe danışır ve rabib ona imparatorluğu yıkacağını söyler fakat seferden sonra yıkılan ülke Persler değil Lidyalılar
olur.

Advertisements