Didim Aydın’ın güzel ve turistik yerleri arasında bulunuyor. Gerek kültür turizmi bakımından gerekse eğlence dinlenme bakımından Türkiye’nin sayılı yerlerinden biri. Yerli ve yabancı turistleri kendinde topluyor. Özel ilgi turizminde gelişmiş olan bölge tarihte çok sayıda uygarlığın etkisi altında kalmış. Bunlardan bazıları şunlar; Miken, Giritliler(M.Ö 16.yy), Persler, Romalılar ve Bizanslılar, Karia, Bizans, Menteşe Beyliği.

İlçe hakkında bazı bilgiler şunlar;
* Yüzölçümü 402 km’dir.
* Yüzölçümü 402 km’dir. 2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 37.395 kişi yaşayan ilçede 3 bağlı belediye ve 5 köy bulunmaktadır.
* Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik Devre (M.Ö. 8000) uzanır.
* Osmanlı İmparatorluğu döneminde varlığını “yeronda – yoran” ismi ile sürdürmüstür.
* Yenihisar, Hisar, Didymaıon, Didim adlarını kullanmıştır.
* 1999 yılında Yenihisar ilçesinin ismi Didim olarak değiştirilmiş.
* 9 Mayıs 1990 yılında yayınlanan bir kanunla ilçe olmuştur.
* Bölgede geçim turizm ve tarımla sağlanıyor(buğday, pamuk, hayvancılık ve özellikle küçükbaş hayvancılık yapılıyor).
* İlçe ekonomisi gelen turist sayısına göre değişiyor.
* 2008 yılı verilerine göre didim merkezi nüfusu 32000 kadar olmuş.

Advertisements