İzmir Ege Bölgesine yer aldığından bölgedeki iklim tipi Akdeniz iklim tipidir.Bu iklim tipinin en büyük özelliği turizm ve tarım için oldukça olumlu bir iklim tipi olmasıdır.Bu iklim sayesinde bölgede farklı türde meyve ve sebzeler yetişmektedir.
Akdeniz iklim tipinde yaz ayları sıcak ve kurak kış ayları ise ılıman ve yağışlıdır.Bunun tarıma etkisi oldukça büyüktür.

İzmir’de iklimden dolayı tarım faaliyetleri yoğun olduğu için ve verimi yüksek olduğu için halk bu ekonomik faaliyete yönelmiştir.
Daha çok ilçelerde gözlenen bu ekonomik faaliyetin İzmir’e getirisi oldukça fazladır.Bölgede oldukça farklı ürünler yetişir bu ürünlerde ihtiyaçlara göre çeşitli bölgelere ihraaç edilir.

Tarım İzmir için çok önemlidir halkın büyük bir kısmı bu faaliyetten geçimini sağlamaktadır.Bölgede bunun için çeşitli yatırımlar mevcuttur.Sulama kanalları ve buna benzer yatırımlar sayesinde İzmir’de tarım günümüzdeki seviyesine ulaşmaştır.

Kısa olarak toparlayacak olursak tarım İzmir’e iklimin bir armağıdır.Tarım’da bögledeki bir çok insana bölgenin bir ekonomik armağını olarak sunulmuştur.

Advertisements