İzmir Türkiye’nin önemli tarihi ve arkeolojik değere sahip. İzmir’in kuzeybatı tarafında 12 İon kenti içinde en önemli olan merkezdir. Homeros’ta adı geçen
mitolojik bir konaklama yeridir. İki sembolü var. “Horoz” ve “Fok Balığı”…Özgün bir ilçe olan bölge, Siren Kayalıkları, Şeytan Hamamı, Taş Ev, Beş Kapılar Kalesi, Dış Kale, Fatih Camii, Kayalar Camii, Hafız Süleyman Camii, sivil mimari yapıları, Foça’nın çevre değerlerini zenginleştiren özellikler arasında yer alıyor.
Yunanistan’dan kaçıp ege sahillerine yerleşen İonların kurdukları önemli merkezlerden biri de Foça’dır. 12 İon birliğine dahil olup, Aiolis bölgesinde bulunuyor. İsmini ‘fok’ lardan alan bölge, önemli liman ve deniz gücüne sahip. Foça himayesinde bulunan deniz filosu, Korsika’da Alain, Pastum yanındaki Velia, Marsilya ve İspanya gibi kentlerde koloniler kurulmuştur. Foça, Pers, Büyük İskender, Cenevizliler, Osmanlı gibi dönemler yaşamıştır. İ.Ö.7. yy’da yükselen Phokaia kenti, denizcikte ilerleme kaydetmiştir. 50 kürekli ve 500 yolcu taşıma özelliğine sahip, Phokaialılar deniz yolculuğuna çıkan ilk Helenlerdir. Adriyatik Etruria, İberia ve Tartessos vb tanıtmışlardır. akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü foça’da Kışları yağışlı ve ılık, yazları ise kuraktır.
yazın 26, kışın 22 derecedir.

Advertisements