Termomineral Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli sulardır.

Kaynak : kaplıca Yönetmeliği

Advertisements