Ülkemizin kıyı bölgelerinde bulunan bölgelerin (bu bölgelere daha çok Ege ve Akdeniz bölgeleri dahil) geniş bir tarihi vadır.
Marmaris’te Ege Bölgesinin Muğla ilinde bulunan bir ilçedir.Bu ilçede bir çok doğal güzelliğin yanında büyük bir tarihi güzellikte
bulunmaktadır.

Marmaris Ege Denizi’nin kenarında olduğu ve bölgede bir çok su kaynakları olduğu için diğer bölgelere göre yerleşik hayata daha önce
geçmiştir.Marmaris’te tarih bu nedenlerden dolayı millattan önce 12. yüzyıllara kadar dayanmaktadır.

Bu sonuçlara Nimara Mağarasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda varılmıştır.

Bölgede Bizans , Suriye , Roma , Selçuklu , Osmanlı gibi devletlerin etkisi sürmüştür.Selçuklu ve Osmanlı devleti Türklerin
Andoluya girmeye başlamasından sonra bölgedeki hakimiyetini sağlamıştır.

Bölge millattan önceki yıllarda ilk olarak Perslerin elince geçiyor daha sonra Büyük İskender’in bölgeye gelmesinde sonra bu
bölge Büyük İskender’in eline geçmiştir.İskender’in ölümünün ardından bölgede şiddetli bir deprem yaşanıyor ve ardından gelen
sürelerde bölge Romalılar’ın egemenliği altına giriyor.

Daha sonra Bizans’ın eline geçen bölge Türklerin anadoluya girmesitle ile birlikte bölge Türklerin eline geçiyor ve günümüzde
hala bölge Türklerin elindedir.

Advertisements