Umuma Mahsus Müşterek Pasaportlar
(Grup için geçerli)

Üç ay, altı ay ve bir yıl geçerli olmak üzere verilir. En az beş kişilik grup oluşturularak toplu halde yolculuk etmek isteyen Türk Vatandaşlarına istekleri halinde verilir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

Grup başkanının dolduracağı İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak pasaport talep formu,

Nüfus cüzdanlarının asılları,

Grubun başkanının beş, diğerlerinin dörder adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık fotoğrafları,

Pasaport cüzdan bedeli

Ve istenen pasaport süresine göre değişen pasaport harcı (herkesten ayrı ayrı alınır)

Advertisements