Marmaris Ege bölgesinde yer aldığı için dolayısı ile akdeniz iklimi etkisindedir.Ayrıca bölgenin Ege denizi ile sınırı olması turizm değerini oldukça arttırmaktadır.

Ülkemizde turizmden her yıl oldukça büyük gelirler elde edilmektedir.Ülkemiz ekonomisi için turizm hatrı sayılır bir gelir kaynağıdır.Bu yüzden turistik bölgelermizi en iyi şekilde kullanabilmeliyiz.

Marmaris’te bu turistik böglelerden biridir.Marmaris’e her yıl bir çok turist gelmektedir.Bu turistler ekonomik açıdan bölgeye oldukça yararlıdır.Bölgeye gelen turist konaklama , yeme-içme ve eğlence ihtiyaçları için ülkmize para bırakmaktadır.Ayrıca bu turistlerin konaklama eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılamak için açılan hotellere alınan işçiler ile bölgede işsizlik azalmaktadır.

Marmaris ekonomisinde iki önemli faktör vardır.Bunlar biri bilindiği gibi tarımdır.Fakat tarım turizmin oldukça fazla gelişmesi ile ikinci planda kalmıştır.Bu yüzden Marmaris’te en önemli ekonomik faktör turizmdir.

Bölgenin iklim kouşulları tarıma oldukça elverişlidir.Burada bir çok tarım ürünü yetiştirilebilir.Tüm bu özellikler Marmaris ekonomisi açısından oldukça önemlidir.

Kısacası ülke ekonomik durumu göz önüne alındığında turizm ve tarımın ne denli önemli olduğu ortadadır.

Advertisements