Günümüz’de Abant’ın tarihi hakkında bilinen çok az şey vardır.Diğer bölgeler gibi geniş bilgiler bulunmamaktadır.Bilinenler arasında bu bölgenin çok eski zamanlara da dayandığıdır.Bu kanıya göl tabanında yapılan araştırmalar sonucunda varılmıştır.

Bölge’de daha önceki zamanlarda yaşanıldığının diğer kanıtıda bölgedeki tatlı su kaynaklarıdır Abant Gölü ve bu gölü besleyen büyük küçük bir çok kaynak bulunmaktadır.İnsanlar bu kaynaklar içinde bu bölgeyi tercih etmiş olabilirler.

Abant turizmi 1970’li yıllardan itibaren hareketlenmiştir.Daha önceleri ülkemizde turizme verilen az değerden dolayı bölge biraz daha geri planda kalmıştır.Bu yüzden Abant gelişiminden kısa bir süre sonra bir çok turist ve içinde doğa sevgisi bulunan insanlarla dolmuştur.

Bölge’ye yapılan ulaşım alt yapılarıda bölgenin gelişmesinin bir diğer etkeni olarak bilinmektedir.

Bölge için en önemlisi ise yeşilcam filmlerinin bu bölgeye verdiği katkıdır.1970’li yıllarda bu bölgede çekilen filmler sayesinde bölgenin turistik değeride artmıştır.

Advertisements